Alfreds namn
Min mamma och pappa har valt att ge mig dessa namn:
Alfred Lars Gunnar
 
Alfred

Alfred är ett engelskt namn som använts i Sverige sedan 1700-talet. Det är bildat av ord som betyder alf, alltså andeväsen, respektive råd. En tolkning är att namnet betyder rådgivare med alfernas hjälp.
Namnsdag: 3 januari

 
Lars

Namnet Laurentius, som betyder den lagerkrönte, användes som dopnamn i Sverige redan på 1100-talet, men först på 1500-talet togs förkortningen Lars i bruk. Anledningen till att namnet finns i almanackan är helgonet Sankt Laurentius som blev martyr år 258. Hans minnesdag, den 10 augusti, brukar kallas Larsmässodagen.
Namnsdag: 10 augusti

Min farfar hette Lars

 
Gunnar
Gunnar är ett gammalt nordiskt namn som betyder krigare. Första delen av namnet, Gun-, betyder strid. Namnet är känt från de isländska sagorna men var mycket ovanligt som dopnamn före 1870.
Namnsdag: 9 januari

Min pappa och mammas morbror heter Gunnar

 
| Tillbaka |